Zarząd Usteckiego Towarzystwa Pływackiego “AQUA” składa podziękowanie wszystkim tym, którzy dokonali opłaty uczestnika w miesiącu marzec, chociaż odbyły się tylko 3 zajęcia. Zarząd chce Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko aby odrobić zajęcia w formie warsztatów, kursów, szkoleń oraz zajęć fakultatywnych z innymi szkołami pływania z którymi nasze Stowarzyszenie współpracuje. Zarząd mając na uwadze to, że zajęcia w miesiącu kwietniu mogą się odbyć w ograniczonej formie lub w ogóle nie zostaną zrealizowane proszę dokonać wpłaty 50% kwoty bazowej tj; 110 zł. Pozwoli nam to na przetrwanie – dokonanie opłat bieżących oraz dokonanie przedpłat deklarowanych i realizowanych w rocznym planie przedsięwzięć. Dziękujemy za wyrozumiałość a każde zapytanie czy ewentualne rozłożenie płatności proszę kierować pod nr tel. 604-058-797.
Ze sportowym pozdrowieniem:
Jarosław Domałążek
Izabela Firkowska
Alicja Rutkowska