W związku  z  okresem  kwarantanny  i  wstrzymaniu wszystkich treningów i nauk pływania – UTP “AQUA” nie zostało zwolnione z opłat za wynajem torów w aquaparku (Umowa dwustronna z października 2017r). Proszę o dokonanie stosownych opłat na konto Stowarzyszenia zgodnie z warunkami uczestnictwa w AQUA – w pełnej kwocie, a Zarząd Towarzystwa w dogodnym dla uczestników czasie wyrówna straty spowodowane zaistniałą sytuacją. W miesiącach czerwiec, sierpień oraz wrzesień planujemy intensyfikować zajęcia w formie warsztatów, kursów, zajęć zorganizowanych z innymi Stowarzyszeniami z którymi na stałe współpracujemy – ALPHA TEAM, ŚRODKOWOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ORAZ HOTEL GRAND LUBICZ (baza i trzon, który przez cały czas wspierał naszych pływaków wyjeżdżających na zawody). Dziękuję wszystkim tym, którzy już dokonali stosownych opłat musimy się wspierać i pamiętać o tym, że Nasza baza jest tylko jedna i żebyśmy mieli do czego wracać – trenować i pracować. Praca jest ciężka ale bezczynność to katastrofa. 

Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd AQUA:
Jarosław Domałążek
Izabela Firkowska
Alicja Rutkowska