Uwaga zawodnicy AQUA ! Została podpisana umowa z Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku na obóz sportowy w dniach od 14.07.2024 rok do 19.07.2024 rok. Koszt obozu to 1950 złotych. Uczestnicy AQUA otrzymują zniżkę 250 zł z tytułu wliczenia opłaty uczestnika za miesiąc lipiec, dodatkowo 250 zł zniżki przysługuje uczestnikom z klas Mistrzostwa Sportowego z SP1 i SP3 (dopłata z Miasta Ustka poprzez Dyrektora Szkoły). Aby uniknąć niedomówień i nieścisłości kwotę wpłacamy w całości a skarbnik po dopłacie
z Miasta zwraca kwotę na konto. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona Zarząd AQUA przyjął następujące kryteria:

– zawodnik musi być aktywny w systemie SEL ( system ewidencji i licencji zawodnika – uregulowany stosunek opłat z Polskim Związkiem Pływackim i z klubem);

– zawodnik brał udział w zawodach i reprezentował klub;

– opinia trenera o aktywności zawodnika na treningach;

– podpisanie i przestrzeganie regulaminu obozu.

Zapisy u trenerów na zajęciach – ilość miejsc ograniczona. Do końca maja trzeba wpłacić zaliczkę w kwocie 1000 złotych i wypełnić kartę kwalifikacyjną.

Jarosłąw Domałążek – kierownik;

Izabela Firkowska – trener;

Mariusz Durejko – trener;

Piotr Arcimowicz – trener.

Ramowy plan obozy przedstawia się następująco:

– 07.30 – pobudka;

– 07.45 – poranny rozruch fizyczny;

– 08.15 – toaleta poranna;

– 08.15÷09.00 – czas do dyspozycji uczestników (porządki w pokojach);

– 09.00÷09.30 – śniadanie;

– 09.30÷10.30 – zajęcia w podgrupach – omówienie zajęć;

– 10.30÷12.30 – trening w Aquaparku ( 300m od bazy);

– 12.30÷13.00 – zorganizowanie grup;

– 13.00÷14.00 – obiad;

– 14.00÷15.00 – czas wolny do dyspozycji uczestników;

– 15.00÷17.00 – zajęcia na kąpielisku miejskim (100m od bazy) lub zajęcia w Aquaparku jako II trening;

– 17.00÷18.00 – kolacja;

– 18.00÷19.00 – czas wolny do dyspozycji uczestników (gry i zabawy);

– 19.00÷20.00 – omówienie zajęć w podgrupach (video-analiza);

– 20.00÷21.30 – czas wolny do dyspozycji uczestników;

– 21.30÷22.00 – toaleta wieczorna przygotowanie do ciszy nocnej;

– 22.00÷07.30 – cisza nocna.

W czasie trwania obozu odbędzie się rejs statkiem pasażerskim po jeziorze, ognisko, zwiedzanie starówki, wyjście na lody. Jest również możliwość zaliczenia egzaminu na Specjalną Kartę Pływacką (pływanie na wodach otwartych – dodatkowa opłata po zaliczeniu egzaminu do Słupskiego WOPR – przyjmuje Jarosław Domałążek instruktor WOPR).