Wyruszyliśmy z Ustki wcześnie rano żeby zająć jak najlepsze miejsca i się opłacało – byliśmy rozlokowani blisko podium i często na podium wchodziliśmy i schodziliśmy w ramach treningu przed Olimpiadą (Nadzieje są całkiem realne).

Nasi zawodnicy startowali w dwóch blokach (dzieci 10-12 lat oraz młodzież 13-15 lat) we wszystkich konkurencjach od stylu dowolnego, grzbietowego, klasycznego i motylkowego do 100m i 200m st.zmiennym.
W konkurencji 50m st.dowolnym Karol Pryca zajął I miejsce z wynikiem 36.31 (złoto do kolekcji) oraz II miejsce w konkurencji 100m st.zmiennym z czasem1:38,39 (srebro do kolekcji).
W konkurencji 50m st.dowolnym Bianka Łukaszewicz zajęła II miejsce z wynikiem 38.51 (srebro do kolekcji).
Kolejni zawodnicy zajęli miejsca od 5-14.
Alicja Skorobohaty – 50m st.motylkowym i 50m st.dowolnym;
Dzedzej Klaudia – 50m st.grzbietowym i 50m st.dowolnym;
Nizielski Oskar – 50m st.grzbietowym i 50m st.dowolnym;
Grzelak Szymon -50m st.grzbietowym i 50m st.dowolnym;
Szymandera Jakub -50m st.klasycznym i 50m st.dowolnym;
Firkowski Jakub – 50m st.motylkowym i 200m st.zmiennym;
Szymandera Maksymilian – 50m st.motylkowym i 50m st.klasycznym;
Konieczny Witold – 50m st.motylkowym i 200m st.zmiennym;
Wysoczański Igor – 50m st.motylkowym i 100m st.dowolnym;
Gładysz Oliwier – 50m st.klasycznym i 100m st.dowolnym.
Był to bardzo udany dzień w atmosferze sportowej rywalizacji. Dziękujemy za udział w zawodach i życzymy wszystkim sukcesów w kolejnych etapach rywalizacji.