Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA corocznie bierze czynny udział w zawodach ratowniczych z sukcesami.